Історія коледжу

У кожній справі є свій початок. Гіппократ – батько світової медицини, перший учений медик. З Києва розвинулась Київська Русь. А наше маленьке «місто в місті» відоме в Бершадському районі як один медичний навчальний заклад І – ІІ рівня акредитації, який навчає «святій науці милосердя» і свідомий свого призначення. Він є центром медичної освіти, завдяки якому поступово зменшується дефіцит медиків, особливо у сільській місцевості.

Ми згадуємо минуле, щоб зафіксувати в пам’яті наш поступ вперед і впевнено дивитись у майбутнє.

Історією коледжу ми завжди пишаємось. Його «новітня» історія розпочалася 1967 році і ця історія щедра на імена, події і факти.

Гортаючи сторінки історії коледжу, не можна не зга­дати директорів, які стояли біля витоків формування та активно впливали на створення позитивного іміджу очо­люваного ними навчального закладу – Ганського Івана Васильовича, Яцюка Сергія Кириловича, Андрієвського Івана Юрійовича, Балановського Сергія Володимировича.  Їхню естафету продовжила Оніщенко Катерина Миколаївна, яка у наш складний час впевнено веде коледж до нових і нових звершень.

Історія коледжу – це частина історії країни. Разом з нею ми жили й працювали, долали труднощі, здобували перемоги. З року в рік зміцнювалася навчально-матеріальна база закладу, накопичувався досвід, при­множувалися традиції. Має окрему територію, двоповерховий навчальний корпус, бібліотеку з читальним залом, сучасні комп’ютерні класи,  їдальню, спортивний зал, спортивні майданчики, гуртожиток. У тому, що сьогодні Бершадський медичний коледж підтвердив своє право на існування, заслуга всіх поколінь викладачів, працівників, студентів. Показово, що наш коледж – єдиний серед навчальних закладів Бершадщини має І-ІІ рівень акредитації.

Але так от зопалу, на порожньому місці навряд чи можна було б створити навчальний заклад такого високого рівня. Для цього потрібні були не тільки бажання й кошти – потрібно було провести величезну копітку роботу: зважено підібрати висококваліфікований склад викладачів, розробити навчальні програми, забезпечити підручниками та наочними приладами. З вирішення саме цих проблем починав розбудову учи­лища у 1967р. перший директор Іван Ганський разом з невеликим тоді ще колективом однодумців. Країна потребувала спеціалістів не просто нового рівня, йшло­ся про формування високопрофесійних медиків – зна­ючих, благородних, чесних, вірних інтересам країни.

Історія Бершадського медичного коледжу

Навчальний корпус Бершадського медичного училища 1967 р.

Коледж здавна консолідував навколо себе плеяду талановитої, обдарованої молоді, серед наших випускників – відомі медики доктори медичних наук Кресний Дмитро Миколайович, Куріцин Андрій Миколайович, Химич Сергій Дмитрович, Малярчук Микола Кузьмич, Татусяк Сергій Пилипович та багато інших.

Історія Бершадського медичного коледжу

Нині Бершадський медичний коледж – це вищий медичний навчальний заклад з сучасним освітнім, науковим, клінічним потенціалом. Усі наставники мають відповідну базову освіту та досвід практичної роботи.

Протягом останніх років медична освіта в нашій державі знаходиться в процесі активного реформування та модернізації відповідно до перспективних напрямів європейської інтеграції та входження в єдиний євро­пейський простір. Тому головним пріоритетним завданням Бершадського медичного коледжу стало послідов­не впровадження положень Болонської декларації в навчально-виховний процес закладу.

Нам є чим пишатися, є над чим працювати, є до чого прагнути.

Старше покоління нашого закладу сповна виконало свою місію: побудували заклад, створили матеріальну базу.

Ми зібрали багатий матеріал про своє минуле і на його основі про нас писали в книгах: «Ювіляри України», «Україна медична», «Сузір’я бершадських талантів» та інші.

Провели три ювілеї – 30-річчя, 35-річчя, 40-річчя і готуємось до 50-річчя від дня заснування закладу, залишається тільки вивчати цю історію, доповнювати її і примножувати.

Вважаємо, що чи не найбільшим своїм надбанням створення колективу, який уміє і бажає бути серед перших. Критерії, за якими ми сьогодні оцінюємо нашу роботу, високі.

Нові завдання, що стоять перед нами, доволі серйозні: забезпечим оптимальну організацію навчального процесу, його інтелектуальну і наукову складову; подбати про конкурентоспроможність випускників на ринку праці; удосконалити інфраструктуру закладу, створити умови для навчання студентів.

Історія Бершадського медичного коледжу

Директор Бершадського медичного коледжу
Оніщенко Катерина Миколаївна

Для Катерини Миколаївни цей шлях не завжди легкий – доводиться по крихтах збирати передовий досвід, відроджувати незаслужено забуті традиції ме­дичної науки і практики. Найкращі надбання з минуло­го та сучасного світової освітянської науки завдяки її ентузіазму стають надбанням студентів нашого навчаль­ного закладу.

Сьогоднішні абітурієнти вступають до медичного коледжу не задля отримання диплому, а заради належних знань і навичок, які подальшому визначать професійний ріст, оскільки жоден пацієнт не доручить себе недосвідченому спеціалістові.

Становленню професійності, творчому злетові активно сприяють заступники директора з навчальної та виховної роботи Трачук Л. С., Левковська О. І. та Линок А. С., завідуюча практичним навчанням Петровська О. В., завідуюча відділенням Чечервяк Ю. В., методист Хандога В. М. Викладачі коледжу об’єднані в 5 циклових комісій, голови циклових комісій: Гунько В. Є., Шевчук В. І., Білозір О. Л., Клєвцова В. В., Окаєвич О. В.

Оновився й зовнішній імідж коледжу. Конкурентоспроможність середніх медичних закладів України, повага з якою ставляться до нас у Міністерстві охорони здоров’я, довіра абітурієнтів.

Інфраструктура коледжу складають 2 відділення: сестринська справа і лікувальна справа. На сьогодні в медичному коледжі створено всі умови для підготовки бакалаврів медичних закладів.

Проходили роки, змінювалися покоління студентів і викладачів коледжу, незмінними залишалися високий  творчий потенціал колективу. На сьогодні  в  ньому працює  досвідчений колектив.  Професійний рівень викладачів, як лікарів оцінюється кваліфікаційними категоріями. І тут коледж має чим пишатись: викладачів-методистів – 7, старший викладач – 5, викладачів вищої категорії – 17, викладачів І категорії – 7, викладачів ІІ категорії – 3, спеціалістів – 8,а в загалі Бершадський медичний коледж налічує більше 60 працівників. Всі вони беруть участь у підготовці висококваліфікованих медичних кадрів, прикрашають навчальний заклад садами і гарними будівлями, корисними, благородними вчинками.

Маючи такий високий якісний склад викладачів, наші студенти представляють коледж на олімпіадах та конкурсах і займають призові місця. Кожного року один із кращих студентів отримує стипендію Президента.

Історія Бершадського медичного коледжу

Сьогодні в складі Бершадського медичного коледжу працюють:

  • викладачі-методисти: Сільчук Т. Т., Шевчук В. І., Цимбалюк М. А., Войнаровські Н. В., Клєвцова В. В., Несторенко І. І., Окаєвич О. В.;

  • старші викладачі: Трачук Л. С., Березовська С. І., Гунько В. Є., Кадрова Н. Л., Попадюк Т. М.

  • викладачі з високим досвідом роботи: Журавлєнко Л. К., Свінціцькийц Л. П., Бронніков О. В., Рибак Р. М., Бондар І. О.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, індивідуально-психологічна робота система контролю навичок і вмінь та інші сучасні методи викладання – усі ці нюанси є нашими пріоритетами.

Лекторські аудиторії, навчальні кабінети, тренажерний зал доклінічної практики обладнані найсучаснішим оснащенням, приладами, новими меблями, муляжами, оргтехнікою.

Фотографії навчальних кабінетів

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет акушерства і гінекології.

Викладач Шевчук В. І. зі студентами мед сестринського відділення

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет української мови (за професійним спрямуванням) та літератури.

Викладач Підлубна Н. В. під час лекції

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет основ медсестринства.

Викладач Сільчук Т. Т. зі студентами на практичних заняттях

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет історії.

Викладач Клєвцова В. В. Засідання історичного гуртка

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет біології.

Викладач Березовська С. І. на практичних заняттях

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет педіатрії.

Викладач Попадюк Т. М. із студентами

Історія Бершадського медичного коледжу

Кабінет анатомії і фізіології людини.

Викладач Бронніков О. В. під час заняття

Ми маємо комп’ютерні класи, придбали комп’ютери, приєднанні до мережі Інтернет. А з 2010 року створили свій веб-сайт.

Вінцем творчої роботи колективу викладачів клінічних та загальноосвітніх дисциплін і своєрідною діагностикою якості знань випускників зі спеціальностей «сестринська справа» і «лікувальна справа».

Виховну роботу серед студентів ми розглядаємо не як додаток до навчального процесу, а невід’ємну складову у становленні особистості майбутнього спеціаліста, основаній на принципах пріоритету прав людини, високої професійної культури, загальнолюдських цінностей і духовного відродження.

Особливу увагу дає створення умов для навчання і проживання приділяємо сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Беремо участь у різних позаурочних заходах: акція «Молодь проти СНІДу», «За чисте довкілля», «від серця до серця…», проводяться тематичні виховні години. Коледж має хороші спортивні традиції, надаючи спорту загальною площею….. м. для змагань різного рівня, проводяться дні здоров’я.

Для успішного функціонування нашого навчального закладу необхідно вміло розподілити бюджетні асигнування та поетапне поновлення матеріально-технічної бази медичного коледжу сучасними комп’ютерами, медичною та побутовою технікою та навчальними підручниками і обладнанням. А ще своєчасно виплачувати заробітню плату та допомогу на оздоровлення. Завдяки високій працелюбності працівників бухгалтерії, де головний бухгалтер Мартинова Раїса Савеліївна, міцнішає і долає непростий шлях наш Бершадський медичний коледж.

Історія Бершадського медичного коледжу

Колектив Бухгалтерії Бершадського медичного коледжу (зліва на права) В. В. Панченко, Р. С. Мартинова, О. Ф. Аветісян, О. В. Гунько

Важливим складовими успіху в організацію навчального процесу вважаємо якість бібліотечного фонду, на сьогодні він складає майже 30 000 екземплярів книг. Ми пишаємось, що в шкалі закладів І – ІІ рівня акредитації за кількістю книг. фонду і забезпеченню на 1 читача-студента бібліотека коледжу займає провідне місце в Україні.

Історія Бершадського медичного коледжу

 

Універсальний фонд бібліотеки Бершадського медичного коледжу відповідає змісту навчання в навчальному закладі

Ознайомлення з новою навчальною, методичною, художньою літературою відбувається в бібліотеці шляхом оформлення книжкових виставок, презентацій нових книг, тематичних переглядів літератури, бібліографічних оглядів літератури, таких як: «Нова література», «Радимо до сьогоднішнього уроку», «Видавнича діяльність медичних закладів Вінницького регіону» та ін.

Разом з активом бібліотеки проводимо огляд книг та інших матеріалів, пред­ставлених на книжкових виставках, що допомагає читачам по глибити знання з окремих питань чи означених тем. Щоб зацікавити читачів, велику увагу приділяємо художньому оформленню виставок. Виразні заголовки, кольорові малюнки, тематичні картотеки, тематичні папки, рекомендаційні списки літератури, що доповнюють кни­жкові виставки все це привертає увагу користувачів бібліотеки.

Історія Бершадського медичного коледжу

Завідувач бібліотеки Бершадського медичного коледжу Обуховська Н. С. презентує нові надходження

Тісно співпрацюючи з читачами, вивчаємо поточні та постійно діючі освітні інфор­маційні потреби та їх запити. Аналізуючи їх максимально сприяємо якісному форму­ванню бібліотечного фонду, більш системному підходу в організації обслуговування з метою зростання читацької активності.

Історія Бершадського медичного коледжу

Читачі бібліотеки під час проведення огляду видавнича діяльність викладачів Вінницького регіону

Щороку міцнішають інформаційні зв’язки закладу.

Викладачі Бершадського медичного коледжу обмінюються досвідом на сторінках періодичних фахових видань: «Освіта. Технікуми. Коледжі», «Вища освіта в медсестринстві» та інших.

Наш досвід підготовки медичних фахівців неодноразово ставав предметом вивчення на обласних відкритих заняттях, що проходили на базі Бершадського медичного коледжу.

16

Універсального рецепту успіху не існує, загальновідомі лише його складові. Це, безперечно, амбітність, віра в себе, згуртованість, дисциплінованість, відповідальність. Усі ці речі індивідуальні і командні одночасно. Вони – як таблиця Мендєлєєва, при поєднанні елементів утворюється сполука під назвою Успіх. Саме завдяки йому ми вистоїмо на вітрах історії. Немає нічого неможливого, коли колектив об’єднує дух і благородна мета. Пробу ж на наших діях поставить історія.

Із досьє Бершадського медичного коледжу:

1967р. – за рішенням колегії Міністерства охорони здоров'я засновано Бершадське медичне училище. Директор – Ганський Іван Васильович.

1974р. – директором училища призначений Яцюк Сергій Кирилович.

1995р. – директором училища призначений Андрієвський Іван Юрійович.

2002 р. – навчальний заклад повторно акредитований за статусом вищого навчального закладу І рівня акредитації на підставі рішення ДАК від 09.04.2002 року.

2004  р. – училище очолив С.В. Балановський.

2005  р. – рішенням сесії Вінницької обласної ради №866 від  21.05.05р.   Бершадське  медичне училище перейменовано в Бершадський медичний коледж.

2005р. – рішенням Вінницької обласної ради затверджено Статут Бершадського медичного коледжу.

2006р. – директором Бершадського медичного коледжу призначена Оніщенко Катерина Миколаївна.