Дидактична гра на заняттях історії

Прізвище, ім’я, по-батькові: Клєвцова Вікторія Василівна

Освіта: вища (Одеський національний університет ім. І. Мечникова «Історія»)

Рік народження: 07.02.1960 р.

Посада: викладач історії та суспільствознавства

Тема: «Дидактична гра на заняттях історії »

Зміст досвіду: Особливе місце посідає гра в житті дитини. У дошкільному віці діти живуть грою, вона є необхідністю, головним видом діяльності, через гру дитина пізнає світ, входить у світ людських стосунків та взаємодій.

Не менш важливу роль виконує гра у коледжі, «Без гри немає ні дитячого життя в коледжі, ні розвитку дитячого колективу» Правильно сконструйована педагогічна гра більше, ніж будь-яка діяльність, дозволяє розвивати самостійність дитини, враховуючи її вікові особливості.

Ігрова діяльність на заняттях сприяє підвищенню зацікавленості до предмета і полегшує засвоєння складних теоретичних понять. Таким чином, гра, яка є необхідністю та основним видом діяльності дитини, одночасно стає головним засобом і навіть умовою інтелектуального розвитку студента.

Не одне тисячоліття людина використовувала ігри у своїй практиці або навчала за допомогою ігор. У певні часи, особливо в доцивілізаційний період розвитку людини, гра була практично єдиним варіантом освіти. Поступово набувала досвіду, розвивалася педагогіка, але гра не зникла з арсеналу викладача. Стародавні греки (згадайте апріорі Зенона або методи Сократа та Платона) та середньовічні схоласти (так звані «адвокати диявола» нагадують гру «Від противного») використовували гру в навчанні. Науковий підхід до освіти практично не змінив поглядів на гру. Каменський та Сухомлинський, Макаренко змушує учня не просто механічно згадувати відоме, а й мобілізувати всі свої знання, думати, добираючи відповідне, зіставляти та оцінювати.

У дидактичних іграх процес навчання набуває інших, незвичайних форм навчання – політ фантазії, самостійних пошук, новий погляд на звичайні ситуації, переосмислення фактів. Гра створює атмосферу здорового

змагання, змушує по-новому використовувати накопичені знання й застосовувати їх не тільки механічно, але й відповідно до умов гри. Важливим є ще те, що не під тиском обставин, а за бажанням самих студентів, під час навчальної гри відбувається багаторазове повторення матеріалу в різноманітних формах.

Засвоєння інформації та інша діяльність студентів відбувається на образотворчому або емоційному рівні. Використання гри допомагає ефективно перевірити рівень студентів на різних ступенях.

Дидактична гра – це гра, яка допомагає вчителю не тільки урізноманітнити навчання, але й організовувати процес розумового розвитку дитини.

Використання дидактичних ігор на заняттях історії дає можливість не тільки нейтралізувати зверхність, монотонність оповіді викладача, стимулювати позитивні емоції, але й створити атмосферу здорових змагань.

Форма узагальнення: опис досвіду

Ким розповсюджувався досвіт: викладачами історії Бершадського медичного коледжу, вчителями історії в школах м. Бершаді

Дата вивчення: 2008-2011 рік.