Формування у студентів потреби у зміцненні здоров’я засобам фізичної культури і спорту

Прізвище, ім’я, по-батькові: Войнаровська Наталія Вікторівна

Освіта: вища (Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського «Фізичне виховання» )

Рік народження: 20.08.1962 р.

Посада: викладач фізичного виховання

Тема: «Формування у студентів потреби у зміцненні здоров’я засобам фізичної культури і спорту»

Зміст досвіду: Фізична культура є важливим засобом у системі підготовки молодших спеціалістів та виховання студентів медичного коледжу. Заняття з фізичного виховання має на меті сформування у студентів стійку мотивацію щодо бережливого ставлення до свого здоров’я і фізичної підготовки розвитку фізичних і психічних якостей, творчого використання засобів фізкультури в організації здорового способу життя.

В своїй педагогічній діяльності викладач прагне прищепити любов до занять фізичними вправами – перетворити їх у необхідність і використовувати їх впродовж життя.

Актуальна проблема, над якою працюю – активізація студентів на заняттях з фізичного виховання, навчити їх здобувати знання, уміння, навички та використовувати їх у майбутній власній професійній діяльності. Дійова співдружність медицини та фізкультури посилює наші можливості зміцнення здоров’я і попередження захворювань. Фізичні вправи слід розглядати як важливий фактор збереження високої і продуктивної не тільки фізичної, але й психічної активності людини на довгі роки. Матеріали досвіту роботи підпорядковані гаслу: «Здоров’я – це здорово!» Педагогічна діяльність побудована на тісному взаємозв’язку та взаєморозумінню між викладачем і студентами в процесі навчальних занять та позааудиторної роботи, що забезпечує якісну підготовку майбутнього спеціаліста та особистості в цілому.

З досвіду роботи можна ознайомитися з використанням різних нетрадиційних форм та методів занять з фізичного виховання та інноваційних технологій: цікаві практичні заняття з степ-аеробіки, ритмічної гімнастики, баскетболу та інші (в методичних розробках надаються методичні рекомендації для самостійних занять); проведення позанавчальних заходів «День здоров’я», «Майдан`s», «Ми за здоровий спосіб життя», предметних тижнів.

Форма узагальнення: опис досвіду

Ким розповсюджувався досвіт: викладачами фізичного виховання Бершадського медичного коледжу, вчителями фізичної культури в школах м. Бершаді

Дата вивчення: 2010-2013 рік.