Методика застосування вправ атлетичної гімнастики на заняттях з легкої атлетики

Прізвище, ім’я, по-батькові: Бондар Ігор Олексійович

Освіта: вища (Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського «Початкова військова підготовка і фізичне виховання»)

Рік народження: 17.01.1962р.

Посада: викладач фізичного виховання. Захисту Вітчизни та МНС та ВМП

Тема: «Методика застосування вправ атлетичної гімнастики на заняттях з легкої атлетики»

Зміст досвіду: Проблема якості вищої освіти в Україні, особливо сьогодні, в умовах кризи, стає важливим стратегічним питання. По-перше, від якості освіти людських ресурсів залежить економічний рівень розвитку країни, по-друге, незалежна якість забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці. Проблема вдосконалення системи фізичного виховання у ВНЗ на основі вимог галузевих стандартів підготовки фахівців, стану здоров’я, індивідуальних інтересів знайшла відображення в роботах багатьох учених. Вітчизняні та зарубіжні науковці акцентують увагу на тому, що традиційна система фізичного виховання не в змозі ефективно впливати на розвиток індивідуальних фізичних здібностей, формування професійно-прикладних фізичних умінь та навичок студентів. Для студентів медичного коледжу професійно важливими якостями є : витривалість (42,2%), швидкість (22,01%), координаційні здібності (22,93%).

Застосування атлетичної підготовки навчальної програми студентів має певні особливості. До найсуттєвіших можна віднести регламентовану кількість навчального часу та тривалі перерви у навчанні, зумовлені канікули. Це не є перешкодою у вирішенні оздоровчого аспекту спрямованості занять, але значно обмежує можливості інтенсифікації та послідовності процесу і змушує повторювати річний курс. Отже, навчальна з атлетичної гімнастики (в обсязі одного навчального року) може повторюватись протягом усього періоду навчання що уможливлює удосконалення техніки рухів при виконанні вправ і закріплення вироблених навичок.

Атлетична гімнастика в нашій країні є одним з наймасовіших засобів фізичного виховання. великий вибір фізичних вправ і методі їх застосування, що складають зміст гімнастики, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто нею займається. Великий діапазон використання засобів і методів гімнастики робить її доступною людям різного віку, роду діяльності і фізичної підготовленості. Атлетична гімнастика відома з глибокої давнини: наші предки переконалися на досвіді, що фізичні навантаження за обтяження роблять м’язи міцніше, суглоби рухомі, організм витривалішими.

Форма узагальнення: опис досвіду

Ким розповсюджувався досвіт: викладач фізичної культури та виховання Бершадського медичного коледжу, вчителями фізичної культури та виховання в школах м. Бершадь.

Дата вивчення: 2005-2008 рік.