Використання аудіо- та відеозаписів на заняттях з акушерства та гінекології з метою покращення практичної підготовки студентів

Прізвище, ім’я, по-батькові: Шевчук Валентина Іванівна

Освіта: вища (Вінницький медичний інститут ім. М. Пирогова «Лікувальна справа»)

Рік народження:30.11.1960 р.

Посада: викладач акушерства, гінекології, м\с в акушерстві, м/с в гінекології, н\с в акушерстві

Тема: «Використання аудіо- та відеозаписів на заняттях з акушерства та гінекології з метою покращення практичної підготовки студентів»

Зміст досвіду: У сучасних умовах науково-педагогічні кадри шукають такі моделі навчально-виховного процесу, що затвердили б якісно нові взаємовідносини між його учасниками. Ці моделі мають бути спрямовані на гуманізацію та активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, на оволодіння необхідним комплексом знань, умінь і навичок методологічну переорієнтацію процесу навчання та, відповідно, оцінювання навчальних досягнень студентів. Зважаючи на вимоги сьогодення, сучасне заняття не можливо уявити без використання аудіо- чи відеозаписів. Застосування аудіовізуальних засобів чи на заняттях вимагає вміння працювати скількома джерелами, здійснювати порівняльний аналіз, робити висновки. Залежно від мети заняття дидактичне призначення, а отже – можливі методичні варіанти застосування екранних і звукових посібників, які створювались викладачем. Значення використання аудіо- та відеозаписів – проста, доступність, яскравість образів, емоційний вплив, концентрація пізнавального матеріалу, що сприяє всебічному відображенню дійсності та кращого засвоєння матеріалу.

Форма узагальнення: опис досвіду

Ким розповсюджувався досвіт: викладачами акушерства та гінекології Бершадського медичного коледжу.

Дата вивчення: 2006-2009 рік.