Використання тестових завдань на заняттях з анатомії і фізіології людини

Прізвище, ім’я, по-батькові: Бронніков Олександр Володимирович

Освіта: вища (Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова «Лікувальна справа»)

Рік народження: 04.09.1960р.

Посада: викладач анатомії людини, патоморфології і патофізіології людини та репродуктивного здоров’я

Тема: «Використання тестових завдань на заняттях з анатомії і фізіології людини»

Зміст досвіду: Важливою складовою частиною навчального процесу завжди був. Є і буде контроль та об’єктивне оцінювання знань, які дають можливість одержувати інформацію про пізнавальну діяльність студентів та рівень їхньої успішності.

Загальний перехід української системи вищої освіти на Європейському кредитно-трансферну та акумулюючу систему (ECTS), яка орієнтована на самостійне засвоєння студентами змісту дисциплін, пов'язаний із широким використанням тестового контролю знань студентів та їхньої рейтингової оцінки. Слід зауважити, що це можливо лише у випадку забезпеченості самостійної роботи студентів необхідними посібниками, методичними вказівками, електронними конспектами лекцій з дисципліни та іншим.

Тестовий контроль, як засіб оптимізації навчального процесу, одержав у вищих навчальних закладах широке розповсюдження. Зокрема і в Бершадському медичному коледжі. Якщо раніше тестова форма контролю була предметом була предметом дискусій, то на сьогоднішній день доцільність використання тестів визнана у психології, педагогіці, методиці.

Досвіт свідчить, що складання тестів – справа нелегка і для досить кваліфікованих викладачів, тому що при формалізації завдань доводиться обмежувати оригінальні запитання за якоюсь темою та підбирати такі відповіді, які б найбільш повно відображали суть явищ. Під час розробки тестів ми враховували також багаторічний досвід складання екзаменаційних білетів для звичайних іспитів. Виконання таких завдань завжди передбачало застосування розумової діяльності студента.

Таким чином, застосування тестування знань студентів з дисципліни «Анатомія людини» та «Фізіологія людини» у цілому сприяє розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців.

Форма узагальнення: опис досвіду

Ким розповсюджувався досвіт: викладачами циклу науково-природничої підготовки Бершадського медичного коледжу.

Дата вивчення: 2007-2010 рік.