Школа молодого викладача

Мета роботи «Школи молодого викладача»:

  • допомога молодому викладачу у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання;

  • ознайомлення його із сучасними методами й технологіями навчання;

  • надання консультацій та допомоги у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу.

Завдання:

  • допомогти у формуванні вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності;

  • сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і виховання, передовим педагогічним досвідом і на цій основі – виробленню власного педагогічного стилю роботи.

Напрямки роботи:

  • здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, умінь, навичок, вивчення директивних матеріалів, документів МОН;

  • підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого викладача;

  • опанування молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду;

  • ознайомлення та впровадження сучасних  методів і принципів навчання та виховання студентів, форм організації навчальної діяльності студентів під час занять, нових педагогічних технологій;

  • організація індивідуальної роботи з студентами, проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій тощо.