Положення про відділення Бершадського медичного коледжу

Положення про відділення Бершадського медичного коледжу

2.3 Підготовка матеріалів до складання розкладу навчальних занять

2.4 Контроль за веденням журналів, правильність запису в них проведених занять у відповідності з робочими планами, програмами.

2.5 Контроль за проведенням занять згідно розкладу та облік заміни занять.

2.6 Облік прочитаних годин з окремих дисциплін.

2.7 Забезпечення своєчасного і якісного написання окремих розділів річного звіту.

2.8 Здійснення заходів щодо проведення атестації та акредитації спеціальностей відділення згідно нормативних документів.

ІІІ. Контроль за якістю викладання:

3.1 Відвідування і аналіз проведення занять викладачами.

3.2 Контроль за проведенням консультацій, іспитів і занять викладачами відділення.

3.3 Контроль за використанням наочних посібників і технічних засобів навчання на відділенні.

3.4 Контроль за роботою кабінетів.

3.5 Підготовка матеріалів до педрад і засідань циклових комісій, пов’язаних з роботою відділення.

ІV. Контроль за успішністю і відвідуванням студентів відділення:

4.1 Систематичний (разом з керівниками груп) контроль за успішністю і відвідуванням студентів відділення.

4.2 Проведення заходів, спрямованих на підвищення успішності студентів.

4.3 Видача студентам допусків до занять, аналіз причин пропусків.

4.4 Відвідування гуртожитку з метою перевірки підготовки студентів до занять і виконання режиму дня.

4.5 Щотижневий прийом від старост груп даних про відвідування.

4.6 Участь в роботі стипендіальної комісії; підготовка наказів про призначення стипендії.

4.7 Надання допомоги керівникам груп в роботі з невстигаючими студентами.

4.8 Складання звітних відомостей успішності і відвідування за семестр і за рік.

4.9 Контроль за правильністю заповнення залікових книжок успішності студентів.

4.10 Підготовка проекту накату про перевід студентів на наступний курс.

4.11 Підготовка зведених відомостей успішності по групах до державних іспитів.

4.12 Участь в роботі Державної Кваліфікаційної Комісії на відділенні.

4.13 Участь в перевідних і державних іспитах, які проводяться на відділенні.

4.14 Підготовка проекту наказу про випуск студентів.

V. Організація і контроль за виховною роботою на відділенні:

5.1. Участь в розробці перспективних і семестрових планів виховної груп та контроль за їх виконанням.

5.2. Проведення разом з класними керівниками засідання активу груп.

5.3. Відвідування виховних годин в навчальних групах з метою допомоги керівникам груп в їх проведенні.

5.4. Участь в підготовці і проведенні групових батьківських зборів, диспутів, конкурсів та інше.

5.5. Участь в розподілі студентів на місця практики.

5.7. Участі в роботі конференцій по підсумках практики.

5.8. Організація представлення керівниками груп характеристик на випускних курсів.

VІ.Організація зв'язку з випускниками коледжу:

6.1. Участь в комісії по розподілу випускників відділення на роботу.

6.2. Підготовка і проведення зустрічей студентів відділення з училища, ветеранами праці.

6.3. Підготовка матеріалів по відділенню для проведення конференції молодих фахівців.

6.4. Зв'язок з випускниками училища, вивчення питань, пов'язаних і використанням молодих фахівців в установах охорони здоров'я.

VІІ. Завідувач відділенням забезпечує своєчасне якісне виконання.

7.1. Робота відділення проводиться згідно з планом, затвердженим заступником директора з навчальної роботи.

7.2. Завідувач відділенням несе відповідальність за свою роботу відділення та звітує про свою діяльність перед директором навчального закладу або його заступником з навчальної роботи.