Відділення

2

Завідувач відділенням:
спеціаліст ІІ категорії
Німчук Ніна Антонівна
Спеціальність 5.010101 «Лікувальна справа»
Кваліфікація – фельдшер
Форма навчання — денна
Основа навчання — бюджет/контракт
Термін навчання — 4 роки на базі неповної середньої освіти, та 3 роки на базі повної середньої освіти

3

Фельдшер повинен бути підготовленим для надання долікарської лікувально-профілактичної, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та роботі на фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, лікувально-профілактичних установах на посадах медичної сестри, фельдшера.

Фельдшер повинен знати:

1.Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища.

2. Основні положення медико-біологічних дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, статеві психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів, механізми їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність дозування і методику введення в організм лікарських препаратів.

4-5

3. Сучасну класифікацію, етіологію і патогенез найбільш поширених захворювань, методи їх діагностики, принципи лікування і догляду за хворими.

4. Методику обстеження і догляду за хворими, маніпуляційну техніку, основні види реанімаційних заходів, правила асептики і антисептики.

5. Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, методи диспансерного обслуговування населення.

Фельдшер повинен вміти:

1.Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати, діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань.

2.Надавати невідкладну допомогу, володіти прийомами реанімації, асистувати лікарю під час операції. Приймати нормальні пологи.

6-7-8

3.Здійснювати спостереження і догляд за хворими, готувати пацієнтів і інструментарій для лікувально-діагностичних процедур, володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень, забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно-протиепідемічний режим.

4.Вести затверджену медичну документацію, здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності, володіти методикою розрахунку та аналізу статистичних показників.

5.Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з профілактичної медицини.

Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»
Кваліфікація – сестра медична
Форма навчання — денна
Основа навчання — бюджет/контракт
Термін навчання: 4 роки на базі не повної середньої освіти, 3 роки – на базі повної середньої освіти

Медична сестра організує та здійснює догляд за хворими в лікувально-профілактичних установах та домашніх умовах, виконує призначення лікаря, спостерігає та повідомляє лікаря про стан хворого та його індивідуальні реакції на ту чи іншу медичну процедуру, проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

Медична сестра повинна знати:

1. Основні симптоми і причини різних захворювань людини;

2. Показання, протипоказання, дозування і правила прийому різних лікарських препаратів;

3. Методи диспансерного обслуговування населення;

4. Види дезинфекції та стерилізації;

5. Правила виконання простих фізіотерапевтичних процедур та користування медичною апаратурою;

6. Основні правила надання першої медичної допомоги, загального і диференційованого догляду за хворими;

7. Основні методи проведення профілактичних щеплень;

8. Методи туберкульозодіагностики та індивідуальної профілактики.

10-11-12

Медична сестра повинна вміти:

1. Перестилати білизну в ліжку та міняти натільну білизну, транспортувати тяжко хворих, запобігати появі пролежнів, проводити догляд за шкірою, порожниною рота, носа, вухами, волоссям, природними складками, вміти годувати тяжкохворих, складати порціонник-вимогу та меню-розкладку, проводити догляд за хворими з підвищеною температурою.

2. Володіти маніпуляційною технікою, методикою збору матеріалу для всіх видів лабораторних досліджень.

13-14-15

3. Готувати хворих до інструментальних досліджень, допомагати лікарю в їх проведенні.

4. Надавати невідкладну допомогу при гострих станах та ускладненнях, володіти навичками роботи в спеціалізованих відділеннях.

5. Заповнювати затверджену медичну документацію.

6. Вміти готувати дезрозчини та використовувати їх при дезінфекції предметів догляду та інструментів.