Практичне навчання

Практичне навчання є невід'ємною складовою частиною навчального процесу. Зростаюча конкуренція на ринку праці, започаткована тенденція до зменшення вакансій та збільшення числа безробітних фахівців, в тому числі й молодших медичних спеціалістів, спонукає нас організовувати навчальний процес таким чином, щоб наш випускник відразу ж після здобуття диплому міг професійно виконувати свої функціональні обов’язки, тобто, був конкурентно-спроможним на ринку праці.

Для цього в Бершадському медичному коледжі є матеріальна база, яка включає:

1. Лекційні аудиторії -14

2. Кабінети доклінічної практики – 7

3. Лабораторії – 3.

4. Комп'ютерні класи – 2.

5. Навчальні кімнати на базі ЛПЗ – 4

Практичне навчання (Узагальнююча інформація)

Студенти працюють у 2 комп’ютерних класах, обладнаних 23 персональними комп’ютерами. Під час вивчення клінічних та фундаментальних дисциплін використовуються відеофільми, комп’ютерні презентації. До послуг викладачів та студенів – 20 персональних комп’ютерів з доступом у світову мережу Інтернет, 2 мультимедійних комплексів, 1 інтерактивна дошка та 6 LCD телевізорів.

Практичне навчання (Узагальнююча інформація)

Навчальна практика проводиться в кабінетах доклінічної практики навчального закладу та навчальних кімнатах, розташованих у приміщенні Бершадської ОЛІЛ.

За Бершадським медичним коледжем затверджено 9 ЛПЗ та РЦПМСД , які є базами для проходження виробничої та переддипломної практик

З метою формування професійних навичок та вмінь, створені умови для практичного тренінгу в кабінетах доклінічної практики з догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії,основ медсестринства, та вузьких дисциплін. Окрім того, функціонують кабінети дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки (історії України та філософії, іноземної мови, ділового мовлення) та природничо-наукової підготовки ( кабінети фармакології, анатомії, латинської мови з медичною термінологією, медичної інформатики).

Практичне навчання (Узагальнююча інформація)

Навчальні кімнати достатньо забезпечені необхідними фантомами, муляжами, обладнанням та інструментарієм, дидактичними та методичними матеріалами для проведення практичних занять. При проведенні практичних занять викладачі широко використовують технічні засоби навчання. Відеотека коледжу налічує понад 100 відеофільмів.

Використовуючи клінічну базу для практичного навчання, студенти мають чудову можливість вивчати дисципліни циклу професійної та практичної підготовки безпосередньо біля ліжка хворого, ознайомлюватися з новими діагностичними технологіями та сучасними методами лікування пацієнтів. Це дає можливість максимально наблизити навчальний процес до умов, у яких випускникам доведеться працювати по завершенню навчання. Відповідно до тематики практичного заняття, студенти займаються в певному лікувально-профілактичному закладі, де, окрім поглибленого вивчення матеріалу, надають посильну допомогу медичному персоналу та здійснюють догляд за хворими.

7-8-9-10