Відкрите заняття з математики

21 листопада 2016 року викладачем циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Закерняк Т.М. зі студентами І курсу спеціальності «Лікувальна справа» було проведено відкрите заняття з математики на тему «Логарифмічна функція, її властивості та графік».

На початку заняття Тетяна Миколаївна перевірила засвоєння попередньої теми у формі дидактичної гри «Математичне лото». Новий матеріал викладач подавала  у доступній формі з використанням інформаційних повідомлень, презентації «Логарифмічна функція, її властивості та графік», підручників та дидактичних матеріалів. Студенти впродовж заняття продемонстрували вміння використовувати програму Advanced Grapher для побудови графіків. Використання  програми сприяє застосуванню сучасних форм і методів навчання, активізує розумову діяльність студентів, підвищує інтерес до вивчення предмету. 

Виконання тестів з нового матеріалу на закріплення засвідчило, що мета заняття була досягнута.

Заняття було динамічним,  дотримано науковості  і поступовості в навчанні. Всі студенти працювали активно і з цікавістю сприймали матеріал. Постійний взаємозв’язок «викладач-студент», повторення нового матеріалу завдяки використанню різних форм і методів забезпечує його розуміння та свідоме здобуття студентами якісних знань.

Відкрите заняття з математики 2