Відкрите заняття з основ психології

28 лютого викладачем психології Линок А.С. було проведено відкрите заняття з основ психології на тему «Особистість. Психічні якості особистості» зі студентами ІІ курсу фельдшерського відділення.

Епіграфом заняття були слова О.Г.Асмолова « Індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність відстоюють» , на яких впродовж заняття  акцентувалась основна увага викладача та студентів. Алла Сергіївна в оригінальному стилі подала навчальний матеріал про особливості формування особистості, темпераменту і характеру та причини патологічних змін характеру. З’ясували вплив індивідуальних особливостей особистості на стиль виконання її професійних обов’язків.

Викладач використовувала інтерактивні форми та методи навчання: «Бліц – турнір», «Знайди термін», «Вірно /невірно», «Відзнач  + та – », «Впізнай тип особистості». Було підготовлено флешмоб соціального театру студентів та відеоролики, головними героями яких були студенти коледжу.

Проведене заняття дасть можливість студентам краще зрозуміти власний внутрішній світ та індивідуальні особливості оточуючих людей, щоб будувати з ними гармонійні взаємостосунки  та на високому рівні виконувати професійні обов’язки медпрацівника.

1