Положення про апеляційну комісію Бершадського медичного коледжу

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 12 від 09.01.2013 року «Про затвердження примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України» та з метою підвищення об'єктивності оцінювання знань вступників під час комплектування контингенту студентів Бершадського медичного коледжу та вдосконалення роботи приймальної комісії у 2015 році створюється Апеляційна комісія.

Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів.

Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора навчального закладу.

Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії навчального закладу, за рекомендаціями управління освіти райдержадміністрації.

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно – правових актів.

Апеляції з питань відсторонення від випробовування не розглядаються.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника.